Mai evangélium – 2023. március 29. – Szerda (Jn 8,31-42)

Mai evangélium – 2023. március 29. – Szerda (Jn 8,31-42)

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 28. – Kedd (Jn 8,21-30)

Mai evangélium – 2023. március 28. – Kedd (Jn 8,21-30)

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 27. – Hétfő (Jn 8,1-11)

Mai evangélium – 2023. március 27. – Hétfő (Jn 8,1-11)

Abban az időben: Jézus kiment az Olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 22. – Szerda (Jn 5,17-30)

Mai evangélium – 2023. március 22. – Szerda (Jn 5,17-30)

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette...

bővebben
Mai evangélium – 2023. március 21. – Kedd (Jn 5,1-16)

Mai evangélium – 2023. március 21. – Kedd (Jn 5,1-16)

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember...

bővebben