Mai evangélium – 2024. július 24. – Szerda (Mt 13,1-9)

Mai evangélium – 2024. július 24. – Szerda (Mt 13,1-9)

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az...

bővebben
Mai evangélium – 2024. július 20. – Szombat (Mt 12,14-21)

Mai evangélium – 2024. július 20. – Szombat (Mt 12,14-21)

A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket...

bővebben
Mai evangélium – 2024. július 19. – Péntek (Mt 12,1-8)

Mai evangélium – 2024. július 19. – Péntek (Mt 12,1-8)

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus...

bővebben
Mai evangélium – 2024. július 17. – Szerda (Mt 11,25-27)

Mai evangélium – 2024. július 17. – Szerda (Mt 11,25-27)

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a...

bővebben
Mai evangélium – 2024. július 16. – Kedd (Mt 11,20-24)

Mai evangélium – 2024. július 16. – Kedd (Mt 11,20-24)

Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot...

bővebben