Mai evangélium – 2023. szeptember 23. – Szombat (Lk 8,4-15)

Mai evangélium – 2023. szeptember 23. – Szombat (Lk 8,4-15)

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. szeptember 22. – Péntek (Lk 8,1-3)

Mai evangélium – 2023. szeptember 22. – Péntek (Lk 8,1-3)

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki;...

bővebben
Mai evangélium – 2023. szeptember 20. – Szerda (Lk 7,31-35)

Mai evangélium – 2023. szeptember 20. – Szerda (Lk 7,31-35)

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött Keresztelő János:...

bővebben
Mai evangélium – 2023. szeptember 19. – Kedd (Lk 7,11-17)

Mai evangélium – 2023. szeptember 19. – Kedd (Lk 7,11-17)

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a...

bővebben
Mai evangélium – 2023. szeptember 18. – Hétfő (Lk 7,1-10)

Mai evangélium – 2023. szeptember 18. – Hétfő (Lk 7,1-10)

Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. szeptember 16. – Szombat (Lk 6,43-49)

Mai evangélium – 2023. szeptember 16. – Szombat (Lk 6,43-49)

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember...

bővebben