Mai evangélium – 2022. január 24. – Hétfő (Mk 3,22-30)

Mai evangélium – 2022. január 24. – Hétfő (Mk 3,22-30)

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 22. – Szombat (Mk 3,20-21)

Mai evangélium – 2022. január 22. – Szombat (Mk 3,20-21)

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 21. – Péntek (Mk 3,13-19)

Mai evangélium – 2022. január 21. – Péntek (Mk 3,13-19)

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 20. – Csütörtök (Mk 3,7-12)

Mai evangélium – 2022. január 20. – Csütörtök (Mk 3,7-12)

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 19. – Szerda (Mk 3,1-6)

Mai evangélium – 2022. január 19. – Szerda (Mk 3,1-6)

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán...

bővebben