Mai evangélium – 2022. július 6. – Szerda (Mt 10,1-7)

Mai evangélium – 2022. július 6. – Szerda (Mt 10,1-7)

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András;...

bővebben
Mai evangélium – 2022. július 5. – Kedd (Mt 9,32-38)

Mai evangélium – 2022. július 5. – Kedd (Mt 9,32-38)

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével...

bővebben
Mai evangélium – 2022. július 4. – Hétfő (Mt 9,18-26)

Mai evangélium – 2022. július 4. – Hétfő (Mt 9,18-26)

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve...

bővebben
Mai evangélium – 2022. július 1. – Péntek (Mt 9,9-13)

Mai evangélium – 2022. július 1. – Péntek (Mt 9,9-13)

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és...

bővebben
Mai evangélium – 2022. június 30. – Csütörtök (Mt 9,1-8)

Mai evangélium – 2022. június 30. – Csütörtök (Mt 9,1-8)

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez...

bővebben