Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából idén is több bencés diáktársunk részesült magas rangú állami kitüntetésben, elismerésben. A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálunk, munkájukra, szolgálatukra Isten áldását kérjük!

Széchenyi-díjat kapott:

dr. Szovák Kornél (Ph 1981A) Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filológus, középkorkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Medievisztika Tanszékének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az ókori, illetve középkori magyar történelem írott forrásainak kutatása, feltárása és kiadása területén végzett értékőrző munkája, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés keretében megvalósuló A magyarországi középkori latinság szótára című kötet elkészítésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként

Dr. Szovák Kornél

Kép forrása: btk.ppke.hu

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

dr. Ternyák Csaba (Gy 1972) metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként

Dr. Ternyák Csaba

Kép forrása: katolikus.hu

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

Bacsmai László (Gy 1984), a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes papi szolgálata során a  Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként

Bacsmai László

Kép forrása: pecsiegyhazmegye.hu

dr. Sója Szabolcs Cirill (Ph 1958A) Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, Tállya község háziorvosa részére Tállya község lakóinak gyógyítása, valamint a térség egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése iránt elhivatott több évtizedes munkája elismeréseként

Dr. Sója Szabolcs

Kép forrása: www.kulcsmagazin.hu

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta:

Locsmándi Alajos (Gy 1983), a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezetője részére a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása és képességfejlesztése területén végzett szakértői, illetve tanácsadói tevékenysége elismeréseként

Locsmándi Alajos

Kép forrása: mozgasjavito.hu