Egyre több hírt kapunk arról, hogy mennyien küzdenek szó szerint a túlélésért. Túlélni egy háborút, túlélni egy rettenetes természeti katasztrófát. Ez a túlélésért való küzdelem azonban, mintha már a mindennapok élménye is lenne a világban. Kapkodunk, rohanunk, lenyomjuk a másikat, küzdünk az előrejutásért, a forrásokért és miközben küzdünk a jobb életért, mintha az egyre távolodna tőlünk. Talán nem túlélni, hanem átélni, megélni kellene újra az életünket, az ünnepeket, az eseményeket.

Akarjuk idén átélni és megélni a nagyböjtöt. Krisztussal járjunk: merjünk elvonulni a pusztába és utasítsuk keményen vissza a kísértőt – értsük meg, hogy lelkünk távlatai túlmutatnak a földi léten; szemléljük Krisztus istenségének ragyogását a Tábor hegyen – adjunk Istennek kijáró tiszteletet Neki; szomjazzuk Krisztus igazságát és ne érjük be kevesebbel; nyíljon meg a mi szemünk is Isten szépségére és irgalmára; rendüljünk meg Vele együtt és erősödjön a feltámadásba vetett hitünk.

Szent Benedek atyánk javasolja, hogy a nagyböjt szent idején legyen több önmegtagadás és lemondás az életünkben, de egy fontos kitételt mellétesz: „a Szentlélek örömében”. Keresztényként jó lenne újra megtanulnunk örülni létünknek, örülni annak, hogy Isten kegyelme buzdít bennünket, hogy lehetőséget kapunk jobbá, teljesebbé válni, mert figyelni kezdünk a másikra, Istenre. Átélt és megélt napokat kívánok és bízom abban, hogy lelki és kulturális programjaink segíteni tudnak ebben! Szeretettel várunk mindenkit!

Kelemen atya


Lelkigyakorlatos beszédek Nagyböjt idején

Szent Ignác Bencés Templom, 19:00

Február 26. Bartók Ferenc OSB, Győr-Csanak plébánosa

Március 5. Hortobágyi T. Cirill OSB, pannonhalmi főapát

Március 12. Mogyorósi Ányos OSB, Tihany plébánosa

Március 19. Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora

Március 26. Halmos Ábel OSB, a Pannonhalmi Területi Apátság általános helynöke

Április 2. Virágvasárnap: Korzenszky Richárd OSB, Tihany nyugalmazott perjele


Katekézis felnőtteknek és fiatal felnőtteknek

Szent Ignác Bencés Templomban, 19:30

A beszélgetések a Nagyböjt és Húsvét jelentőségéről szólnak. Szeretettel várjuk, ha mélyíteni szeretné hitét és meglévő ismereteit.

Február 23. Szent Benedek atyánk a Nagyböjtről: Kelemen atya OSB

Március 2. A Nagyböjt liturgikus énekei: Áron atya OSB, az egyházzene doktora

Március 23. A bűnbocsánat szentségéről: Ágoston atya OSB, Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója

Április 5. A Szent Háromnap: Kelemen atya


A Nagyhét liturgikus rendje

Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda

6:45 Laudes és szentmise – prédikál Korzenszky Richárd tihanyi nyugalmazott perjel

Nagycsütörtök

7:00 Zsolozsma, benne Jeremiás siralmai

18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána virrasztás 21.00-ig (Jézus főpapi imájának olvasása)

Nagypéntek

7:00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai

15:00 Jézus halálára emlékezünk: passió, kereszthódolat, közben és utána 18.00-ig gyónási lehetőség

Nagyszombat

7:00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai

11:00-12:30 gyónási lehetőség

13:30-15:00 gyónási lehetőség

21:30 Húsvét vigíliája

Húsvétvasárnap

7:30 Laudes

8:00 szentmise

9:30 szentmise

18:30 vesperás

19:00 szentmise

Húsvéthétfő

7.30 Laudes

8.00 szentmise

9.30 szentmise este már NEM lesz!


Győri Bencés Öregdiákok 17. Budapesti Találkozója

Február 17. Lőrinc pap téri Jézus Szíve jezsuita templom

Hagyományaink szerint a felsőoktatási szemeszterek elején – szeptemberben vagy októberben és februárban – mindig tartunk találkozót öregdiákjaink számára Budapesten. A következő alkalom február 17-én pénteken 18 órakor kezdődik. A Lőrinc pap téri Jézus Szíve jezsuita templomban tartjuk a szentmisét, buzdító szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel.

A szentmisét Barkó Ágoston atya vezeti. Gyülekező 17.50-kor a templom előtt Nagy András igazgatóhelyettes vezetésével. Utána, 20 órától, az Erzsébet körút 48. szám alatti ZICCER TrollFoci Sport Pub-ban folytatódik az együttlét. A pub kizárólag a győri bencés öregdiák-közösség számára van lefoglalva, így ismét töltsük be mintegy 200-an a helyet! Köszönet a szervezőnek, Újvári Tamásnak (Gy/2018) és a helyfoglalást anyagilag biztosító Kelemen perjel atyának!


Nagyböjti barangolás a bencések nyomában a Felvidéken, „A csitári hegyek alatt”

Március 4.

A Szent Mór Bencés Perjelség egynapos nagyböjti zarándoklatot szervez a Felvidék közeli részére, ahol a török időkig virágzó bencés szerzetesi élet volt, egyúttal meglátogatjuk a Felvidék „Csángóföldjét” – a csallóközi és mátyusföldi tömbmagyarságtól északabbra fekvő, középkori magyar hagyományokat őrző – Zoborvidéket. Garamszentbenedek csodálatos, a Garam folyó fölé magasodó gótikus stílusú bencés apátságában imádkozunk a 15. századi Oltáriszentség-csoda Szent Vér-ereklyéje előtt.

Részletek és jelentkezés


Bencés estek

’Legális- féllegális- illegális. A kommunista egyházpolitika színe és visszája’

Február 21.

Előadó: Földváryné dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke

Az előadás egyfelől az 1945 után kiépült kommunista diktatúra egyházpolitikájának főbb jellemzőit, a Rákosi- és a Kádár- rezsim céljainak és eszköztárának hasonlóságait és különbségeit vázolja fel: a látványos kirakatperektől a mindennapi bomlasztás rejtett manőveréig.

Részleteket itt olvashat.

Az újságíró is Isten gyermeke

Március 28.

Előadó: Szerdahelyi Csongor, az Országút Magazin főszerkesztője

Az előadás a keresztény újságírás múltját, jelenét és jövőjét mutatja be.

Részleteket itt olvashat.

Az előadások 18:30-kor kezdődnek a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Dísztermében.


Zarándokutak Barkó Ágoston bencés atya vezetésével

Medjugorjei zarándoklat a Béke Királynőjéhez

Március 14-17.

Részleteket és a jelentkezési lehetőséget itt találja.

Szentföldi zarándoklat

Imádság, megtisztulás, erőgyűjtés, újrakezdés

Részleteket és a jelentkezési lehetőséget itt találja.