A közelmúltban több bencés diáktársunk és Ambrus atya is magas rangú állami kitüntetésben részesült, amelyhez ezúton is szívből gratulálunk!

Áder János Köztársasági Elnök Úr a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta

  • Lambert Zoltán (Ph 1960B) protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia volt plébánosa részére, a betegek és elesettek önzetlen támogatása és a felnövekvő generációk nemzettudatának erősítése iránt elhivatott papi szolgálata, valamint a keresztény, illetve az egyetemes emberi értékek melletti következetes kiállása elismeréseként

  • dr. Schamschula György (Ph 1962A) közgazdász, jogász, volt közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és országgyűlési képviselő részére, a rendszerváltoztatásban betöltött kimagasló szerepe, valamint az első szabadon választott magyar kormány minisztereként hazánk gazdasági és infrastrukturális fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként

  • Szalai Béla (Ph 1958B), az Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnöke, az esztergomi Mária Valéria híd újjáépítésének volt miniszteri biztosa és a Bencés Diákszövetség korábbi főtitkára részére, a hazai közúti közlekedés modernizálása érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint a kommunista diktatúra idején megtűrt egyházi iskolák történetének kutatása, illetve a XVI–XVIII. századi magyar történelmi ikonográfia tárgyi emlékeinek felkutatása és rendszerezése terén elért eredményei elismeréseként

Mindhárom kitüntetettnek volt egy közös pannonhalmi tanára, a ma is jó egészségben lévő Domnanovich Ábel Tamás.

Áder János Köztársasági Elnök Úr a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta

  • Pintér Ambrus OSB katolikus pap, bencés szerzetes, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egykori igazgatója, nyugalmazott tanára részére, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint oktatói-nevelői tevékenysége elismeréseként
Fotó forrása: Magyar Kurír