napi evangelium

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” Jézus így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!” Az ifjú tovább kérdezte: „Melyeket?” Jézus felsorolta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!” Az ifjú erre kijelentette: „Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!” Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
Mt 19,16-22

Elmélkedés

Az evangéliumban szereplő ifjú hiába gazdag, úgy érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Örömmel kitöltené az űrt, ezért érdeklődik Jézusnál arról, hogy mit kezdjen életével. Jó szándékát ne kérdőjelezzük meg, hiszen az örök élet távlatában gondolkodik: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” A pénz, a vagyon biztonságot nyújt neki a megélhetéshez, boldognak érzi magát, de ennél többre vágyik. Olyan boldogságra, ami nem szerezhető meg pénzzel. Határozottan kijelenti, hogy a törvényeket ismeri és megtartja, eközben Jézus ráérez arra, hogy mi a gyenge pontja. Megérzi, hogy mi akadályozza őt meg abban, hogy teljes szívvel odaadja életét egy nemesebb célért egy magasabb életeszményért. A vagyonról való lemondás hallatán egyik pillanatról a másikra olyan falat épít maga köré, amit ettől kezdve már Jézus jóindulata sem képes áttörni. Fájdalmasan érintette őt ez a felvetés, ezért inkább elzárkózik a jótanács elől és bezárkózik saját elképzeléseinek világába.

Mi volt ennek a fiúnak a hibája? A birtoklási vágyat és a gazdagság nyújtotta előnyöket még le tudta benne győzni az örök élet vágya, legalábbis egy időre. De a vagyon elvesztésének félelme nagyobb volt benne, mint az örök élet elvesztésének félelme. A vagyon helyett Jézus lelki javakat kínál számunkra: szívünk békéjét, örömét és szeretetét.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézusom! Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség arra, hogy embertársaim segítésével kimutassam irántad való szeretetemet. Mindenkiben, de főként a szegényekben a segítségre szorulókban téged akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni, neked igyekszem segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a segítségnyújtást és jócselekedeim érdemként számítsanak majd a végső ítéleten!

Horváth István Sándor (Ph 88)