napi evangelium

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
Jn 1,45-51

Elmélkedés

Honnan tudhatjuk, hogy Jézus valóban az Isten Fia és ő a Megváltó, miként azt magáról állította? Nátánáel lelki útja, amit a mai evangéliumban olvasunk, segít minket, hogy választ kapjunk kérdésünkre. A keresztény hagyomány Nátánáel személyét Szent Bertalan apostollal azonosítja, akinek ma van az ünnepe, ezért olvassuk ma ezt a részt.

Nátánáel Fülöp hívására megy Jézushoz. Nátánáel kételkedik abban, hogy Názáretből, ebből a galileai városból jöhet a Megváltó. Írástudóként jól ismeri a jövendölést, miszerint a júdeai Betlehemből származik a Megváltó. Fülöp magatartása nagyon bölcs. Barátja kételkedését hallva nem áll le vele vitatkozni, hanem arra kéri, hogy győződjön meg személyesen arról, hogy amit mond, az igaz-e. A tanúságtétel, a vallomás még nem elég bizonyíték, de a kereső embert elindíthatja a hit útján. Nátánáel kételkedik, de elindul. Keresi az igazságot, tehát nem utasít el semmit anélkül, hogy meg ne vizsgálná alaposabban. Elindul, hogy kérdéseire választ kapjon. Így jut el Jézushoz és kezd el vele beszélgetni. Találkozásuk, beszélgetésük során Jézus olyan ajándékot ad neki, amit egyedül Isten adhat: megnyitja szívét az igazság befogadására. Jézus azt ígéri neki és nekünk is, hogy találkozhatunk az élő Istennel, aki a lelki újjászületés forrása számunkra.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Jézus Krisztus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az Evangéliumból – bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz te nem „megérkezett embereknek” szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben, emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába vetni.

Horváth István Sándor (Ph 88)