napi evangelium

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”
Lk 1,39-45

Elmélkedés

Miután Mária az angyali üdvözletkor azt is megtudta, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár, elhatározza, hogy meglátogatja őt. E látogatásról számol be a mai evangélium. Találkozik a két gyermeket váró anya. Nem lehet más e találkozás célja, minthogy megosszák egymással örömüket. A gyermeket váró asszonyok boldog ujjongása cseng ki minden szavukból. Mindkettőjükkel csoda történt. Erzsébet idős kora ellenére gyermeknek adhat életet. Az isteni beavatkozás nélkül neki és férjének, Zakariásnak nem született volna gyermekük. De a Mindenható kiválasztotta őket, megajándékozta őket az apaság és az anyaság örömével. Mária szintén csodás módon, az isteni közreműködésnek köszönhetően, a Szentlélek erejéből lehet anya. Az ő esetében Isten irgalma nem csak neki személyesen szóló ajándék, hanem az egész emberiségnek nyújtott ajándék. Hiszen Mária gyermeke Isten mindannyiunknak szóló ajándéka. Illő, hogy a két asszony öröméhez és boldogságához mi is csatlakozzunk. Illő, hogy mi is örvendezzünk annak, hogy Isten Fia gyermekként születik meg.

Erzsébet többek között ezt mondja köszöntésében Máriának: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,45). E kijelentéssel kiszélesedik az evangélium üzenete. Ez nem csupán Erzsébet Máriának szóló szava, hanem Isten minden embernek szóló üzenete a Szentíráson keresztül. A hit számomra is az öröm forrása.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te mindent megtehetsz. Te vagy az élet és az újjászületés ajándékozója. Üdvözítő terved szerint az idők teljességében Fiadat, Jézust küldted el közénk. Ő mindenben vállalta emberi sorsunkat, mert te úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével, halálával és feltámadásával. Egyedül Jézus Krisztus által érthetem meg a te végtelen isteni szeretetedet és jóságodat. Segíts, hogy felismerjem Fiadban a Megváltót!

Horváth István Sándor (Ph 88)