napi evangelium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Lk 12,35-40

Elmélkedés

Szent Imre herceg ünnepén Jézus arra figyelmeztet minket az evangéliumban, hogy legyünk éberek, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el a mi Urunk. Szent Imre herceget fiatalon, váratlanul érte a halál, de biztosan nem felkészületlenül, mert éber volt s tudta, hogy bármikor találkozhat az Úrral. Talán annak köszönhető ez, hogy nagy gondot fordítottak nevelésére. A trónörököshöz méltó királyi erények és a tudományok elsajátítása mellett nagy figyelmet szentelt a hitre és a lelki életre való nevelésre is tanítója, Szent Gellért püspök, akit Szent István király bízott meg fiának nevelésével, tanításával.

Minden emberi hivatás, legyen az egy orvosé, egy tanítóé, egy papé vagy házastársaké, megköveteli a feltétlen odaadottságot és hűséget. Gyógyítani, tanítani, lelkeket táplálni, családról gondoskodni olyan szolgálatot jelent, amit csak hűséggel szabad és érdemes végezni. Azzal a tudattal, hogy hűséggel akarok járni azon az úton, amit Isten jelölt ki számomra.

A vallásos ember ismeri az Istenhez és a hithez való hűséget is. Ezt azonban nem az emberi akarat oldaláról érdemes megközelítenünk, hanem onnan, hogy Isten hűséges az emberhez, hűséges az ember felé kinyilvánított szeretetéhez, és Isten adja nekünk az erőt, kegyelmet ahhoz, hogy hűségesek maradjunk hozzá és hitünkhöz.

Szent Imre herceg Istenhez való hűsége emlékeztessen minket arra, hogy éberen, felkészülten várjuk az Úrral való találkozást.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, add, hogy a Te akaratodat mindig készségesen teljesítsük, hogy Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai nem a Te gondolataid, e világ útjai nem a Te útjaid. Add, hogy ebben a világban élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak minket, mert szeretnénk a Te útjaidon járni. Vezess bennünket a Te parancsaidnak útján, a hit útján végső célunk, a teljesség felé!

Horváth István Sándor (Ph 88)