napi evangelium

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Jn 2,13-22

Elmélkedés

Egyházunk a Lateráni-bazilika felszentelését ünnepli a mai napon. Ez a templom Rómában a négy nagy bazilika egyike, a mindenkori pápa székesegyháza, valamint „a város (Róma) és a földkerekség minden templomának anyja és feje.”

Az ünnep evangéliuma a jeruzsálemi templom megtisztításáról szól. Két kijelentés feszül egymásnak a történetben, mindkettő ugyanazt a templomot jelöli. Jézus szavai szerint ez az épület az „Atya háza”, amit az emberek „vásárcsarnokká” tettek. Ugyanennél a jelenetnél Márk evangélista a „rablók barlangja” kifejezést használja (Mk 11,17), amely szintén erős ellentét. Az Atya háza megjelölés arra utal, hogy ez egy szent hely, az Isten lakóhelye, az istentisztelet helye, az Istennel való találkozás helye, az imádság és az áldozatok helye. De ez a hely elvesztette méltóságát, eredeti rendeltetését. Cselekedetével Jézus visszaállítja a templom méltóságát.

A mi Urunk ezt mondja: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” (Jn 2,19). Kijelentése már nem az épületre, hanem saját testének lerombolására és annak felépítésére, azaz halálára és feltámadására vonatkozik. A most elhangzottak jelentőségét mutatja, hogy ezeket a szavakat idézik vádlói a főtanács előtt kihallgatása során (vö. Mt 26,61) és a kereszt alatt is ezzel gúnyolják az arra járók (vö. Mt 27,40). Az ószövetségi időkben a jeruzsálemi templom Isten jelenlétének a helye volt. Ezt a szerepet veszi át a feltámadással Jézus teste. A feltámadt Krisztus révén Isten jelen van a világban. A templom, minden templom az Istennel való találkozás helye.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni. Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak. A lelki mélység és sötétség rettenetes állapotából emelj fel engem! Erősítsd hitemet, hogy bátran megvalljalak téged, és irántad érzett szeretetem mindig hozzád vezessen és kössön!

Horváth István Sándor (Ph 88)