napi evangelium

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Lk 1,26-28

Elmélkedés

A mai napon Szűz Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. A magyar nép vallásosságában különleges helyet foglal el a Jézus édesanyja iránti tisztelet, amely egyidős kereszténységünkkel. A keresztény hit terjedésével együtt a Mária-tisztelet is mélyen gyökeret vert népünk lelkében. A Magyarok Nagyasszonya elnevezés azt sugallja, hogy földi hazánk vezetőjének, úrnőjének tartjuk Jézus édesanyját, Máriát. Legyen valóban lelkünk vezetője földi életünk során és mutasson utat számunkra a mennyország felé!

Az ünnep evangéliuma az angyali üdvözlet eseményét, annak kezdetét írja le röviden. Jézus születésének hírüladásakor az angyal „kegyelemmel teljesnek” nevezi Máriát. Ez a cím azért illeti meg őt, mert engedelmesen együttműködött az isteni kegyelemmel, nem távolodott el Isten akaratától. Szűz Mária bűntelen élete elsősorban nem a saját érdemének tekinthető, hanem Isten elhalmozta őt kegyelmével és tette őt mindenben alkalmassá arra, hogy a Megváltó anyja legyen. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy Mária passzív módon eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Jézus édesanyja emberi akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen vele bármi, hanem Isten segítségével felelhessen meg hivatásának. Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba és az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz.

Tanuljuk meg tőle ezt a lelkületet!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.

Horváth István Sándor (Ph 88)