napi evangelium

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

Lk 9,43b-45

Elmélkedés

Jézus útja a győzelemhez és a dicsőséghez a kereszten át vezet. Nincs más, nincs rövidebb, nincs könnyebb útja a megváltásnak. Ez a mennyei Atya szándéka, és az ő Fia ezt teljesíti engedelmesen. Jézus előre látja sorsát és többször is beszélt erről tanítványainak. A mai evangélium szerint a következőket mondta: „Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”

A tanítványok azért nem értették meg Mesterük szavait, mert az ő elképzeléseikhez nem illett az, hogy a Messiásnak szenvednie kell majd és meg kell halnia. Egy dicsőségesen uralomra jutó uralkodót vártak, aki a római elnyomás alól felszabadítja a választott népet. Ezek az emberi elképzelések egészen mások voltak, mint a mennyei Atya szándéka, aki a szenvedő szolga engedelmességét kérte Fiától az emberiség megváltása érdekében.

Most tehát még nem értik Jézus szenvedésre vonatkozó szavait. Amikor e kijelentések valóra válnak, azaz elfogják és halálra ítélik, akkor elmenekülnek az apostolok, mert akkor sem értik, hogy miért történhet meg ez azzal, akit Messiásnak tartottak. Jézus kereszthalála olyan esemény, amely megdöbbenti őket, hitük meginog, és csak a feltámadás megtapasztalása erősíti meg őket annak hitében, hogy Jézus az Isten Fia, ő a Megváltó.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

Horváth István Sándor (Ph 88)