napi evangelium

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
Mt 1,18-23

Elmélkedés

A liturgikus év rendje szerint a mai napon Jézus édesanyjának, Szűz Máriának a születését ünnepeljük, amit a magyar hagyomány Kisboldogasszony napjának nevez. Az evangélistáknak az volt a szándéka, hogy Jézus életét, tanítását és cselekedeteit mutassák be, ezért műveikben nyilvánvalóan hiába is keresnénk Mária születésének elbeszélését.

Az ünnep evangéliuma Jézus születésének körülményeiről szól és beavat minket Mária anyaságának titkába. Isten azt kéri tőle, hogy szolgálja azzal a megváltás művét, hogy Isten Fiának anyja lesz. Amikor a názáreti leány az angyali üdvözletkor megismeri Isten rá vonatkozó személyes tervét, akkor hittel és örömmel mond igent. A születendő gyermeknek, Jézusnak ő lesz az édesanyja. A gyermeknek viszont nincs földi édesapja, mert a mennyei Atya az ő atyja. A történelemben sem korábban, sem ezt követően nem fordult elő, hogy valakinek ne lenne apja, ez a természet törvénye. Isten azt kéri Máriától, hogy egy természetfeletti dologban higgyen, azt fogadja el, mint életének részét. Ekkor Mária és József jegyességben éltek, még nem voltak összeházasodva. József jól tudta, hogy Mária születendő gyermeke nem tőle származik, ezért el akarja őt bocsátani. Ekkor látomásban Isten vele is megismerteti Mária anyaságának a titkát és utasítást kap, hogy vegye feleségül őt és nevelje majd fel a gyermeket. József hitt Isten szavának és engedelmesen teljesítette, amit Isten kért tőle.

Mária és József hite és engedelmessége példa számomra, hogy miként érdemes fogadnom Isten velem kapcsolatos szándékát.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe! Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

Horváth István Sándor (Ph 88)