napi evangelium

Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez Keresztelő Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az Írás: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat.”
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.” Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, felismerték Isten akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát.
Lk 7,24-30

Elmélkedés

Miért mentek az emberek Keresztelő Jánoshoz? – kérdezi Jézus az evangélium szerint. Azért, mert megértették, hogy Isten prófétája ő, akinek az a küldetése, hogy előkészítse a Megváltó érkezését. Mi miért indulunk Betlehem felé? Mit várunk az adventi készülettől? Miért haladunk az advent folyamán Jézus születésének helye felé? Mit akarunk látni? Kivel szeretnénk találkozni? Talán egy híres emberrel? Tehetős vagy hatalmas embert szeretnénk talán látni? Mit várunk a karácsonytól? Kellemes érzést? Nyugalmat a rohanás közepette? Néhány ajándékot? De ki adhat értékesebbet, mint Isten, aki Fiát adja nekünk? Talán érdemes volna félretenni emberi vágyainkat és elvárásainkat, s engedni hogy Isten megajándékozzon minket.

A tegnapi evangélium Jézus személyét és cselekedeteit, a mai pedig Keresztelő Jánost mutatja be, ugyanakkor két korszakot is. Keresztelő János lezárja az üdvösségtörténetnek azt a korszakát, amelyben az emberek vártak az isteni ígéret beteljesedésére, a megváltó jövetelére. Jézus pedig elhozza Isten országát, ő a Megváltó. A farizeusok és törvénytudók, akikről Jézus említést tesz, ezt a korszakváltást, a messiási idő beköszöntét, az Isten országa megvalósulását nem ismerték fel.

Felismerem-e a jeleket, amelyek erősítik Jézusba, a Messiásba vetett hitemet?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, megváltó Jézusom! Az emberiség története azt igazolja, hogy a mennyei Atya megváltó, üdvözítő tervének útjába nem állhat semmi. Az emberi hitetlenség nem akadályozhatta és még csak nem is késleltethette az üdvözítő jövetelét. Uram, kész vagyok mindenben elfogadni Isten akaratát. Kész vagyok hittel elfogadni Isten szándékait. A hitetlenség olykor engem is némává, süketté, vakká, bénává tesz. A hit viszont megnyitja ajkaimat Isten dicsőítésére. A hit megnyitja fülemet Isten szavának meghallására. A hit megnyitja szememet, hogy felismerjem mindazt, ami üdvösségemhez szükséges. A hit erőt ad, hogy Isten útján járjak.

Horváth István Sándor (Ph 88)