napi evangelium

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy József álmában tudja meg a titkot, Mária anyaságának és a születendő gyermek származásának titkát. Ez József első álma, amelyet két másik álom követ majd Szent Máté írásában, s amelyekből megtudja, hogy menekülniük kell Heródes haragja elől Egyiptomba, illetve, hogy mikor térhetnek vissza onnan.

József első álmában ismeri meg Isten szándékát. Az álmában látott angyaltól tudja meg, hogy jegyesének Máriának a Szentlélek erejéből fog gyermeke születni. Álmában kap bátorítást Istentől, hogy ne féljen feleségül venni Máriát. Máté evangélista szavai egyszerűen zárják le a jelenést: „József úgy cselekedett, ahogyan álmában az angyal parancsolta neki” (Mt 1,24). Mintha ez olyan természetes volna! Mintha olyan magától értetődő volna, hogy az ember kövesse az álmában hallottakat! Talán ez csak nekünk, modern korban élő embereknek furcsa. Józsefnek egyáltalán nem volt furcsa, hiszen vallásos ember lévén ismerte népének azon nagyszerű alakjait, akik szintén álmukban kaptak utasításokat Istentől. Gondoljunk csak Ábrahámra, Jákobra és az ő fiára, az álomlátó Józsefre, Sámuel prófétára, akit gyermekkorában álmában szólított meg az Úr, vagy Salamon királyra, aki álombéli látomásában bölcsességet kért az Istentől.

József álma emlékeztessen arra, hogy Isten nekem is ad jeleket, velem is közli szándékait. Érdemes megtennem mindazt, amit Isten kér.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Üdvözítő Istenünk! A hit olyan adomány, a te ajándékod, amely kivezet minket a sötétségből, az élet céltalanságából, és kiszélesíti látókörünket és életterünket. Segíts minket, hogy ne csupán az emberi élet korlátozottságát és végességét lássuk, hanem a te távlataidban szemléljük önmagunkat. Segíts megértenünk, hogy veled élhetünk már itt a földön, s halálunk után eljuthatunk hozzád az örökkévalóságba, amely új életet jelent számunkra. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy emberré lettél és ezzel megmutattad nekünk az utat az üdvösség, az örök élet felé.

Horváth István Sándor (Ph 88)