napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

Ma, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén úgy áll előttünk Jézus édesanyja, mint tiszta forrás, aki élete végéig megőrizte tisztaságát. Elsősorban nem emberi akaratának vagy erejének, hanem Isten kegyelmének volt köszönhető, hogy fogantatásának pillanatában tökéletesen tisztán kezdődött az ő emberi élete, de Mária akarata és ereje is kellett ahhoz, hogy egész élete folyamán megőrizze tisztaságát, bűn nélküliségét.

A szeplőtelen fogantatás hittitkát, hitigazságát igyekszik megértetni velünk IX. Piusz pápa 1854. december 8-án kihirdetett Ineffabilis Deus (A kimondhatatlan Isten) kezdetű bullája, amely szerint „a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában, a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából, az emberi nem Üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, az áteredő bűnnek minden szennyétől mentes volt.” Az ünnep arra bátorít minket, hogy az isteni kegyelemmel együttműködve az életszentségre törekedjünk.

Az adventi időben azt a szeretetteljes, türelmes, reményteli és örvendező várakozást szeretnénk megtanulni Jézus édesanyjától, amelyet már jól ismernek a gyermeket váró kismamák, a távolból hazainduló gyermeküket váró édesanyák, a munkából hazaérkező férjüket váró feleségek, a türelmüket el nem vesztő családanyák és a reményből élő nők. Várjuk ilyen lelkülettel a Megváltó érkezését!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, irgalmas Istenünk! Te elindítasz és vezetsz minket adventi utunkon, amely a bűnbánat útja. Segíts minket, hogy bátran, félelem és aggodalom nélkül induljunk. Adventi utunk Betlehembe, a kis Jézushoz vezet, de bűneink akadályként állnak ezen az úton. El kell őket távolítanunk, hogy fel tudjuk szabadítani az utat és tovább tudjunk haladni. Irgalmadban bízva és megbocsátásodat kérve indulunk. Ébressz bennünk őszinte bűnbánatot, távolíts el szívünkből minden bűnt, hogy egyedül a te szeretetednek legyen helye szívünkben. Megtisztuló szívvel akarunk haladni feléd, megtisztult lélekkel szeretnénk megérkezni hozzád.

Horváth István Sándor (Ph 88)