napi evangelium

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?” Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

Lk 5,27-32

Elmélkedés

Jézus ezt mondja a mai evangélium szerint: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.”

Sokszor észre sem vesszük, hogy valamilyen betegségünk van. Nem fáj semmink vagy ha vannak is kisebb fájdalmaink, könnyedén legyintünk és túllépünk rajta. Pedig jó volna odafigyelni az apróbb jelekre, mert a súlyos szívrohamoknak szokott előzménye lenni, csak éppen nem vettük észre vagy nem akartunk tudomást venni róla. Nem kell beképzelnünk magunknak nem létező betegséget, de a rendszeres szűrővizsgálatok sokat segíthetnek.

Sajnos sokszor észre sem vesszük, ha a lelkünk beteg, azaz a bűn állapotában élünk. A bűn nem okoz fizikai fájdalmat az ember számára, sokak számára lelki fájdalmat sem. Akkor tudatosul bennünk, hogy bűnösök vagyunk, amikor lelki fájdalmat érzünk amiatt, hogy megbántottuk Istent, letértünk az ő szeretetének útjáról. A vallási életben is vannak szűrővizsgálatok, amelyeket bárki könnyedén elvégezhet önmagán. Lelkiismeretvizsgálatnak nevezzük. Megvizsgáljuk az életünket, hogy valóban Isten parancsai szerint élünk-e. Ha észrevesszük magunkban a lelki betegség nyomait, a bűnöket, akkor nem érdemes halogatni a „műtétet”, hanem mielőbb érdemes megszabadulnunk tőlük. Ezt nevezzük szentgyónásnak. A gyónásnál valójában nem a gyóntató pap az „orvos”, hanem maga az irgalmas Isten. Neki köszönhetjük a lelki gyógyulást, bűneink bocsánatát.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk! Fiad, Jézus a te Országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk! Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!

Horváth István Sándor (Ph 88)