napi evangelium

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester – hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
Jn 1,35-42

Elmélkedés

Az első tanítványok meghívásának esetét, körülményeit idézi elénk a mai evangélium. Először két tanítványról van szó, akik közül egyik András. A másik tanítvány nincs név szerint megnevezve a leírásban, de könnyen felismerhető, hogy az evangélium szerzője, János az. Mindketten Keresztelő János tanítványai voltak kezdetben, majd pedig az ő tanúságtételének hatására indultak el Jézus nyomában. Ezidáig azt hallották a Keresztelőtől, hogy hamarosan eljön a Messiás és fel kell készülni érkezésére, de most már azt is megtudják, hogy ki a Megváltó, akinek jövetelét várták.

Egészen természetes, hogy elindulnak Jézus után. Ő pedig meghallja lépteiket, megáll, megfordul, szeretettel tekint rájuk és bizalommal kérdezi: „Mit kívántok?” És bár esetlenül kérdeznek vissza: „Mester, hol laksz?”, mégis meghatározó ez a találkozás, emlékezetes ez a pillanat. Olyannyira emlékezetes, hogy János apostol és evangélista, aki évtizedekkel később foglalja írásba a Krisztus-eseményt, nem csak a napra, de még az órára is emlékszik. És a találkozás pillanata után jönnek az első beszélgetés órái. Mert valójában nem a házra voltak kíváncsiak, ahol Jézus lakott, hanem az ő személyére. A bizalom, a kölcsönös szeretet, egymás megismerésének órái ezek, amelyeket a Krisztus-követés és a tanítványi élet évei követnek.

Elindulok-e Krisztus után?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus! Hiszem, hogy te az Isten Fia vagy. Hiszem, hogy te vagy az Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. Hiszem, hogy te vagy minden ember Megváltója. Tégy engem hűséges tanítványoddá, hogy hozzád hasonlóan éljek! Tégy engem követőddé, hogy vezetéseddel az Atyához jussak! Tégy engem világossággá, hogy a benned való hit terjesztője legyek! Tégy engem buzgóvá, hogy az igazságot keresőket hozzád vezessem!

Horváth István Sándor (Ph 88)