napi evangelium

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus erre megkérdezte: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is.”
Mt 12,1-8

Elmélkedés

A mai evangélium jól tükrözi Jézus és a korabeli vallási vezetők törvényértelmezésének különbségét. A beszélgetések, pontosabban viták során Jézus úgy próbálja feltétlenül és kizárólagosan igaznak tartott véleményükből kimozdítani őket, hogy megosztja velük tapasztalatát a mennyei Atyáról. Éppen ezért nem a törvényeket könyörtelenül számon kérő, nem az ítélkező és büntető Istenről beszél, hanem a jóságos Atyáról, aki irgalommal fordul az emberek felé. Isten parancsainak értelme akkor tárul fel az ember számára, ha felismeri és elfogadja, hogy Isten szeretetből adta a parancsokat.

A farizeusok szerint Jézus tanítványai olyat tesznek, amit a törvények szerint szombaton nem volna szabad, ők ugyanis munkának minősítették a kalászszedést. A mózesi törvény szerint a szombati napot Istennek kell szentelni, nem szabad semmiféle munkát végezni.

Jézus azokat bírálja, akik kiüresedett módon tartották meg a szombatot, és megfeledkeztek annak lényegéről, az Isten felé fordulásról. Jézus szerint az irgalmasság és a szeretet gyakorlása fontosabb a szombati nyugalomra vonatkozó törvénynél.

Az Úr válasza három dolgot tartalmaz. Először azt, hogy bizonyos szükséghelyzetek felülírhatják a szombati nyugalomra vonatkozó előírásokat. Másodszor: ő Isten Fiaként felette áll a törvényeknek, s ő a törvények helyes értelmezője. A harmadik lényeges mondanivaló pedig az, hogy a törvények szellemének megtartása fontosabb a szószerinti tartalomnál.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus! Akaratodat, mondanivalódat, üzenetedet szelíden közlöd velünk. Nem kényszerítesz minket semmire, hanem azt kéred, hogy szabadon elfogadjuk törvényeidet, amelyek földi boldogságunkat és örök üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság, barátság, rokonszenv fedezhető fel szavaidban. Mennyi megértést, elfogadást tanúsítasz a bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel várod, hogy megértsünk téged. Segíts minket, hogy egyre jobban megismerjük és megértsük tanításodat, és amit megértettünk, azt meg is valósítsuk.

Horváth István Sándor (Ph 88)