napi evangelium

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába.” Erre ezt mondta nekik: „Menjetek!” Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34

Elmélkedés

Egy ördögűző csodáról olvasunk a mai evangéliumban, amelyben hangsúlyozott szerepe van Jézus hatalmának az ördög felett. A szövegben az ördög és a gonosz ereje három dologhoz kapcsolódik. Először is a sírboltokhoz, azaz a temetőhöz, a holtak helyéhez. Másodszor: a történetben sertések szerepelnek, amelyet tisztátalan állatnak tekintettek. A harmadik ilyen elem a tenger, amelyet a káosz jelképének tekintettek, amely a teremtés előtt, a kozmosz, a rendezettség előtti időkben uralkodott.

Szent Márk evangéliuma, amely korábban keletkezett és amelyből Máté bizonyos információkat átvesz, a gonosz hatalmát egy negyedik elemmel is társítja: az ördögöt Légiónak hívják (vö. Mk 5,9), ami a Római Birodalom hadseregének neve. Ebben a korban a zsidók római elnyomás, fennhatóság alatt álltak, tehát politikai üzenete is volt az esetnek: Jézus győzedelmeskedett a rómaiak felett.

Érdekes, hogy a gonosz lelkek azonnal felismerik Jézus kilétét és Isten Fiának nevezik. A gonosz szellemek bár ismerik Jézust, nincs hozzá semmi közük, nem akarnak személyes kapcsolatba kerülni vele. Az ördögűzés történetéből láthatjuk, hogy Jézus küldetése az emberekhez szól, azért jött, hogy megszabadítson minket a gonosz ártó befolyásától. Az üdvösséget és a szabadulást hozza el számunkra, hogy szabad lélekkel követhessük őt.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, irgalmas Istenem! Hozzád fohászkodni, helyesen imádkozni csak alázattal lehet. Az imádság szavait neked köszönhetem, a szavakat te adod ajkamra, a gondolatokat te ébreszted bennem, és még az alázatot is neked köszönhetem. Hálával tartozom azért, hogy a Szentírásban szólsz hozzám és megmutatod a hozzád vezető utat. Köszönöm, hogy a szentmisében újra és újra a veled való találkozás lehetőségét adod. Köszönöm, hogy bűnbánatot ébresztesz szívemben. Adj szívembe mindenkor őszinte bűnbánatot, hogy irgalmad felemeljen!

Horváth István Sándor (Ph 88)