napi evangelium

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.” A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.
Jn 12,1-11

Elmélkedés

Mária cselekedete áll a mai evangélium középpontjában: drága olajjal keni meg Jézus lábát és a hajával törli meg. Ő úgy gondolja, hogy ez egy helyes cselekedet, a szeretetét akarja ezzel kimutatni. Ezt a cselekedetet, ezt a szeretetből fakadó tettet csak az értheti meg, aki Máriához hasonlóan szeretetet érez az Úr iránt. A szeretet pedig nem kicsinyes és nem szűkkeblű, hanem nagylelkű. Akit szeretünk, annak mindent odaadnánk, semmit nem sajnálunk tőle.

Ennek fényében könnyen megérthetjük Júdás rosszallását és tiltakozását is. Amit az áruló apostol mond, az pontosan megegyezik azzal, amit Jézus, az ő Mestere is tanított. Nincs kétség afelől, hogy a szegények segítése minden ember kötelessége. A hiba ott van, hogy Júdásnak nem ez a valódi szándéka. Ő nem a szegényeknek akarta szétosztani a pénzt, hanem lopni akart belőle. Ez a szándék mutatja, hogy nem csak Mesterét, hanem a tőle tanult elveket, igazságokat is elárulta a saját hasznáért. Az Úr iránti szeretet hiányzik Júdásból és valójában ez teszi őt árulóvá. A szeretet hiánya azóta is ugyanezt teszi sok-sok emberrel. A pillanatnyi anyagi haszon vagy előny sokakat letérít a szeretet útjáról.

Mária lelkületéből tanuljuk meg, hogy Krisztus szeretetből fakadó keresztáldozatára nem lehet más válaszunk, minthogy viszontszeretjük a mi Urunkat.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, te szabadnak teremtettél bennünket, hogy mindig a magasba vonzzon minket a vágy és állandóan felfelé, az ég, a mennyország felé törekedjünk. A gonosz lélek, a sátán, foglyul ejt bennünket, bezár bűneink ketrecébe. A bűnök annyira megnyomorítják életünket és olyannyira földhözragadttá tesznek minket, hogy már szinte el is felejtjük, hogy hol van a mi igazi otthonunk. Ekkor küldöd el nekünk a megváltó Jézust, aki kihoz bennünket bűneink ketrecéből, felemel minket, újra megmutatja számunkra a magasságot, a fényt, Isten gyermekeinek szabad életterét. Belőle merítünk erőt, hogy visszatérjünk eredeti életünkbe, amit te készítesz nekünk, és újra az ég, a mennyország legyen a mi otthonunk.

Horváth István Sándor (Ph 88)