napi evangelium

Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: „Kérdezd meg, kiről beszél!” Ő Jézushoz fordult, és megkérdezte: „Uram, ki az?” Jézus így felelt: „Az, akinek a bemártott falatot adom.” Ezzel bemártotta a falatot (a tálba) és karióti Júdásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!” Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy – mivel Júdásnál volt a pénz – Jézus megbízta: „Vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen!” Mások pedig (azt gondolták), hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.
Júdás távozása után Jézus ezeket mondta: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” Erre Simon Péter megkérdezte: „Uram, hová mégy?” Jézus így válaszolt: „Ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz.” Péter azonban erősködött: „Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted.” Jézus ezt felelte neki; „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.”
Jn 13,21-33.36-38

Elmélkedés

A hitvallásban Jézus személyéről többek között ezt állítjuk és imádkozzuk: Világosság a világosságtól. Szent János evangéliumának bevezetőjében szintén őrá vonatkozóan többször is visszatér a világosság gondolata: „Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). „Az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött” (Jn 1,9).

A bűnös az, aki hátat fordít a fénynek, a világosságnak, az Úrnak, a teremtőnek. A bűnös ember az, aki a sötétség felé fordul, a mulandó teremtmények, az evilági javak felé. A bűnös emberben meggyengül a világosság szeretete, az Isten iránti szeretet, és felerősödik benne a sötétség, az önzés. Ez jellemző Júdás lelkületére. A mai evangéliumban az „éjszaka volt” kifejezés nem csak a napszakot jelöli, hanem a Mesterét elárulni készülő Júdás lelkületét is. Éjszakai sötétség borult a lelkére, a bűn sötétsége. A bűnös ember szándékai ezek: el akar szakadni a szeretettől, megtagadja a világosságot, elutasítja a teremtő Istent. Haszontalan és értelmetlen ez a lázadás.

Az evangélium második része, Péter apostol esete azt mutatja, hogy mégsem a bűné az utolsó szó, hanem az irgalomé. Péter is elkövet hamarosan egy bűnt Mestere ellen, megtagadja őt, de megbánja tettét, és sírása, könnyei megbocsátást hoznak számára. A bűnbánat visszafordít minket Isten, a világosság felé.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat! Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy szeretlek! Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!

Horváth István Sándor (Ph 88)