napi evangelium

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket, és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.”
Lk 7,19-23

Elmélkedés

A korabeli elképzelések szerint az eljövendő Messiás, akiről az ószövetségi idők prófétai jövendölései szóltak, egy uralkodó lesz. A Messiás abban az értelemben lesz szabadító, hogy a zsidó nép függetlenségéért, szabadságáért fog küzdeni, s ez a gondolat különösen is időszerű volt a Jézus fellépése körüli időkben, amikor a zsidó nép a rómaiak fennhatósága alatt élt. Ezt az elképzelést Keresztelő János is jól ismerte, de ebbe a képbe aligha fért bele Jézus személye, aki egyáltalán nem törekedett arra, hogy megszerezze az uralmat, az ország irányítását. Ez okozza Keresztelő János bizonytalanságát, aki ezzel a kérdéssel küldi tanítványait Jézushoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”

Jézus válasza arra szólítja fel Jánost, hogy szakítson a korabeli messiás-elképzeléssel, mert Isten tervében egészen más a Megváltó feladata, küldetése. E Messiás nem evilági uralomra fog törekedni, hanem az Isten országát hozza el a világba. János és kortársai a messiási idők jeleit láthatják meg Jézus tetteiben, különösen is csodáiban. E cselekedetei, azaz a vakok, sánták, süketek és leprások meggyógyítása, továbbá a mindenkinek szóló örömhír hirdetése azt igazolják, hogy valóban Jézus a Megváltó. És ez a válasz nem csupán Jánosnak szól, hanem nekünk is, akik számára Jézus hozza el a bűntől való szabadulást.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te minden nap eljössz hozzánk, minden nap döntés elé állítasz minket, minden nap választ vársz tőlünk. Elfogadom és hiszem, hogy te vagy az élő Isten Fia, akit azért küldött az Atya e világba, hogy általad szóljon hozzánk, és általad nyilatkoztassa ki igazságait és jóságát. Elfogadom és hiszem, hogy képes vagy eltörölni minden bűnömet, és képes vagy engem jó útra téríteni. A te törvényed, a szeretet parancsa szerint akarok élni. Kérlek, adj erőt, hogy minden nap tökéletesebben tudjak a mennyei Atya törvényeinek eleget tenni!

Horváth István Sándor (Ph 88)