napi evangelium

Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”
Lk 1,39-45

Elmélkedés

Jézus születésének hírüladásakor Mária arról is értesült az angyaltól, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár, ezért elhatározta, hogy meglátogatja és segítségére lesz. E látogatásról olvasunk a mai evangéliumban. Találkozik Mária és Erzsébet, és megosztják egymással örömüket. A gyermeket váró asszonyok boldog ujjongása cseng ki minden szavukból. Mindkettőjükkel csoda történt. Erzsébet idős kora ellenére gyermeknek adhat életet. Az isteni beavatkozás nélkül neki és férjének, Zakariásnak nem született volna gyermekük. Az irgalmas Isten megajándékozta őket az apaság és az anyaság örömével.

Mária szintén csodás módon, az isteni közreműködésnek köszönhetően, a Szentlélek erejéből lehet anya. Isten irgalma neki személyesen és minden embernek szóló ajándék, mert Mária gyermeke a mi Megváltónk és Üdvözítőnk. Ezen az adventi napon mi is csatlakozunk a két asszony öröméhez és boldogságához. Öröm tölt el minket, hogy a Megváltó eljön világunkba.

Erzsébet többek között ezt mondja köszöntésében Máriának: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Ezzel a kijelentéssel kiszélesedik az evangélium üzenete. Ez a kijelentés ugyanis nem csupán Erzsébet szava Mária felé, hanem Isten szava az egész emberiség felé. Boldog vagyok, ha hiszek Isten szavának beteljesedésében. A hit engem is boldoggá tesz, számomra is az öröm forrása.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és felnőttként országod építésében munkálkodjanak!

Horváth István Sándor (Ph 88)