napi evangelium

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!” – vagy azt: „Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Lk 5,17-26

Elmélkedés

A mai evangéliumi történet szerint egy magatehetetlen embert hoznak a barátai vagy rokonai Jézushoz. A beteg járásképtelenségét szemlélteti, hogy négyen hozzák, a saját erejéből egyetlen lépést sem képes megtenni. Már egészen közel érnek Jézushoz, ott vannak már a háznál, ahol éppen tartózkodik, de most megtorpannak, nem tudnak tovább menni egyetlen lépést sem. A Jézus köré gyűlt tömeg váratlan akadályt jelent számukra. Ők azonban érdekes megoldást választanak. Nem kérik senkitől sem udvariasan, sem határozottan, hogy nyissanak számukra utat, hanem más utat, új lehetőséget keresnek. Leleményes módon, a tetőn keresztül juttatják a béna embert Jézus elé. A korabeli építkezési szokások lehetővé tették, hogy viszonylag könnyen és gyorsan kibontsák a tetőt, így kerül a beteg „az égből” Jézus elé.

Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid” (Lk 5,20). Ez a kijelentés összekapcsolja a lelki és a testi gyógyulást. A hit tehát a bűnök megbocsátását, a lélek megtisztulását, gyógyulását eredményezi, s ezt követően történik a testi gyógyulás. Jézus nem csupán a testi egészséget képes visszaadni az embernek, hanem a lélek egészségét is.

A csoda, a béna gyógyulása a történet végén következik be. Jézus csodát tesz a bénával, aki ettől a pillanattól fogva járni tud, s ennek látványos bizonyítékaként saját lábán távozik, sőt, még a hordágyát is képes vinni. Hiszem-e, hogy a Megváltó számomra is gyógyulást hoz?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Istenem! Mutass nekem kiutat önmagam és önzésem zárt világából! Mutass nekem távlatot és célt! Mutasd meg nekem minden nap, hogy mi jót kell tennem! Azt szeretném, hogy életem egyenesen hozzád, adventi utam pedig a Megváltóhoz vezessen. Az adventi lelki készület során taníts meg engem az alázatra, az engedelmességre és az odaadásra! Segíts, hogy jócselekedeteim által növekedjen az öröm a segítségemre váró emberekben, akiknek arcán Krisztus arcát ismerem fel, s akiknek hálás arcáról Krisztus öröme sugárzik felém.

Horváth István Sándor (Ph 88)