napi evangelium

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?” A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek tartotok engem?” Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.” Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!”
Mk 8,27-33

Elmélkedés

Az elmúlt hetekben Szent Márk művének első fejezeteit olvastuk, amely szakaszok Jézus csodáiról és tanításáról szóltak. A mai evangélium új részt nyit, amelynek témája Krisztus személye. A kérdést ő maga teszi fel a tanítványoknak és ő is ad rá választ szenvedésének, halálának és feltámadásának megjövendölésével.

Közben persze elhangzanak a különféle téves emberi vélekedések, valamint Péter apostol igaz hitvallása is. A csodálkozással, a megdöbbenéssel, az értetlenséggel és az elutasítással már korábban is találkoztunk, itt pedig Péter apostoltól halljuk a kételkedést, a korholást. Attól a Pétertől, aki pár perccel korábban még Messiásnak vallja Mesterét. Ez az emberi hozzáállás végigkíséri Jézust egész életében. Isten üdvözítő, megváltó terve az emberek számára titok marad egészen az Úr feltámadásáig. Nagyon szép és igaz az a kép, hogy meghívásuktól fogva a tanítványok, az apostolok három éven át minden nap együtt vannak Mesterükkel, egyre szorosabb köztük a barátság. De közben mintha egy láthatatlan szakadék folyamatosan szélesedne a mester és az ő tanítványai között, ami akkor éri el legnagyobb mélységét, amikor Jézus elfogásakor elmenekülnek a Getszemáni-kertből, Péter pedig megtagadja őt. A húsvéti esemény, a feltámadás nyitja meg számukra a lehetőséget, hogy visszataláljanak hozzá és a Feltámadott tanúi legyenek.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te egyszülött Fiadnak. Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani: Legyen meg a te akaratod! Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez! Szentlélek, jöjj, és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve, mindenkor hitben és alázatban. Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig felismerjem akaratodat és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak!

Horváth István Sándor (Ph 88)