napi evangelium

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés

A következő hetek hétköznapjain, egészen a nagyböjt kezdetéig (március 2.), Szent Márk evangéliumát olvassuk folytatólagosan. Művének elején az evangélista röviden bemutatja Keresztelő János személyét, Jézus megkeresztelkedését, majd pedig megkísértését a pusztában. Ezután következik a mai evangéliumi szakasz. Jézus tevékenységének bemutatását Márk egy összefoglaló jellegű tanítással kezdi: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Mindebből világosan kiderül az olvasó számára Jézus tanításának lényege. Az Úr meghirdeti, hogy jövetelével, fellépésével elkezdődött az Isten országa, felszólítást intéz, hogy az emberek térjenek meg és higgyenek az általa hirdetett örömhírben.

Ez a rövid üzenet, ez a két mondat nem egy konkrét, adott helyen az éppen jelenlévő embereknek elmondott tanítás része, hiszen nincs megjelölve sem a hallgatóság, sem a helyszín. Ez az összefoglaló jellegű üzenet minden kor emberéhez szól, hozzánk is, akik sok évszázad távlatából szeretnénk napról napra megismerni Jézust, hogy követhessük őt. Hisszük, hogy az általa egykor meghirdetett és megvalósított Isten országa ma is jelenlévő valóság. Hisszük, hogy Isten kegyelme minket is bűnbánatra és megtérésre ösztönöz. Hisszük, hogy az evangélium, az örömhír az üdvösségre vezető tanítás.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni kegyelemként!

Horváth István Sándor (Ph 88)