napi evangelium

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés

Jézus újabb tanácsokkal látja el missziós útra induló apostolait. Legelőször is azt köti lelkükre, hogy maradjanak mindig tanítványok, és ne akarjanak nagyobbak lenni nála! Ezt mondja: „Nem különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.” Felszólítja őket, hogy ne dicsőségre vágyakozzanak és ne az emberek tetszését keressék, hanem ragaszkodjanak Mesterükhöz, aki megbízta őket, és minden cselekedetükkel Isten dicsőségét szolgálják! Ezt követően bátorságra bíztatja őket, hogy ne féljenek hirdetni a rájuk bízott tanítást, és ne féljenek azoktól, akik emiatt támadják őket! Útjukon, munkájuk során a Szentlélek kíséri őket, életük Isten kezében van. S végül a tanúságtétel fontosságáról és annak következményéről beszél. Jézus elutasítása a mennyország elvesztését vonja maga után. De aki kitart az Úr mellett, számíthat az üdvösségre. Az Atya örök országába való bejutásnak az a feltétele, hogy a tanítvány hűséges maradjon Mesteréhez, Jézushoz. Ez vonatkozott egykor az apostolokra és ez érvényes ránk is.

Mi a küldetés lényege? A küldöttnek Jézushoz kell hasonlóvá válnia. Az ő sorsa vár rá, az ő tanítását hirdeti, az ő nevében cselekszik. Mindenkor bízhat az isteni erőben, amely eredményessé teszi a szolgálatot és az isteni gondviselésben, amely bátorságot ad az üldözések és nehézségek idején.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Irgalmas Jézus! Bűnbánó szívvel lépünk eléd. Levetjük magunkról a hiúság, a kevélység, az önelégültség, az önzés és a szeretetlenség ruháját. Kérünk, add ránk a lelki megtisztulás új ruháját! A szentgyónásban újra és újra megtapasztaljuk, hogy megbocsátasz nekünk. Bár mi méltatlannak tartjuk magunkat, te mégis méltónak találsz minket arra, hogy felemelj bűneinkből. Segíts minket, hogy mi irgalmas szívvel forduljunk embertársaink felé és mindig tudjunk tiszta szívből megbocsátani! Taníts minket nagylelkűségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)