napi evangelium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés

Jézus korában a farizeusok számítottak a leginkább vallásos csoportnak. Arról voltak ismertek, hogy a vallási törvényeket a legmesszebbmenőkig megtartják. Bár az emberek tisztelték őket emiatt, Jézus mégsem volt elégedett vallásos magatartásukkal, mert sokszor csak a parancsok külső megtartására törekedtek, s nem állt szívükhöz közel azok tartalma. Jézus rögtön észrevette, hogy inkább keresték az emberek tetszését, mint Istenét.

Jézus azt szeretné, hogy e látszat-vallásosságot felülmúlná az ő tanítványainak a vallásos magatartása. Az ő követői ne csupán a külső cselekedetekre figyeljenek, hanem gondolataikra és szívük szándékára is. Az igazi vallásosság mozgatórugója csak az Isten iránti őszinte szeretet lehet.

Mivel tudjuk felülmúlni a farizeusi törvénytiszteletet? Mi az a többlet, amely Isten előtt igazzá tesz minket? Mi az, ami nem hiányozhat belőlünk, ha a mennyek országába akarunk jutni? A Jézus által felsorolt példák a testvéri szeretetre és az irgalmasságra irányítják figyelmünket, mint olyan értékekre, amelyek élettel töltik meg embertársainkkal és Istennel való kapcsolatunkat. A szeretet hiánya és a harag megmérgezi az emberekhez való viszonyunkat. A megbocsátás hiánya pedig megakadályozza, hogy Isten elé álljunk, aki azt várja tőlünk, hogy mi is legyünk irgalmasok másokhoz, ahogyan ő is irgalmat gyakorol velünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Sokszor nem szavakkal válaszolsz kérdéseinkre, hanem csendesen átölelsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Életünk során mindig érezhetjük jelenlétedet és segítségedet. Add, hogy a bajban és a veszélyben soha ne essünk kétségbe, hanem mindig hozzád forduljunk! Add, hogy ne féljünk, ha veszélyben van az életünk, csak higgyünk az örök életben! Mert örök életünk és üdvösségünk nem lehet veszélyben, ha veled élünk és veled halunk meg. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Horváth István Sándor (Ph 88)