napi evangelium

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.”
Lk 11,14-23

Elmélkedés

Lukács evangélista egy rövid megjegyzéssel szemlélteti a csodát, a gyógyulást: „A néma megszólalt.” Ez egyértelmű jel, bizonyíték az emberek számára. A némát megszállva tartó gonosz megakadályozta őt abban, hogy beszéljen, kommunikáljon az emberekkel és imádkozzon, kapcsolatot tartson, beszélgessen az Istennel. A némaság bezárta őt saját világába, és most ledőltek a korlátok, megnyílhatott mások felé.

A némaság ebben az esetben többet jelent, mint a beszédre való képtelenséget. Benne van az ember gondolatainak elfordítása Istentől, cselekedeteinek és kapcsolatainak korlátozása, akaratának leszűkítése, az emberi szabadság és méltóság elvesztése. Mindettől, a gonosztól, az ember feletti hatalmától szabadít meg Isten. Visszaadja erőnket, erősíti akaratunkat, hogy egész életünket az ő szolgálatába állíthassuk.

Sokat kifejez a némaság megszűnése, a néma megszólalása. Persze kíváncsiak lennék, hogy mit mondott. Mit jelentett számára ez a szabadulás? Mit jelentett neki, hogy mostantól másként tekintenek rá az emberek és másként ismerheti meg a világot? Mit jelent egy némának a beszéd?

A nagyböjt a megszólalás időszaka számomra. Elmondhatom nyugodtan Istennek bűneimet. Elmondhatom neki ígéreteimet. Elmondhatok neki mindent. Van-e mondanivalóm Istennek?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet!

Horváth István Sándor (Ph 88)