napi evangelium

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Lk 1,26-28

Elmélkedés

Az angyali üdvözlet eseményének kezdetét, bevezetését olvassuk ma, Magyarok Nagyasszonya ünnepén az evangéliumban, de érdemes felidéznünk annak folytatását is. Az angyal elhozza a názáreti leánynak, Máriának a hírt, hogy gyermeke fog születni, aki a világ Megváltója lesz. Mindez Isten akarata és terve szerint történik így. Az angyal örömmel köszönti Máriát, aki örömmel egyezik bele, hogy az isteni üdvözítő szándék eszköze legyen. Jézus világra jövetele tehát ezzel az örömhírrel kezdődik. Miként a mennyei Atya lehajlása sem csupán Máriának, hanem az egész emberiségnek szólt, ugyanígy mindannyiunknak szól az örömhír, s nekünk is érdemes igent mondanunk Isten akaratára. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Úr és megáldja életünket.

Érvényes ez egyénekre és közösségekre egyaránt. Magyar népünk szüntelenül keresi azokat az alapokat, amelyekre építeni érdemes. Őrizzük azt a lelki örökséget, amely elődeink számára az évszázadok során reményt nyújtott, és ezt az örökséget, a keresztény hit kincsét kötelességünk továbbadni az új generációknak. Ha a szülők hiteles példát mutatnak vallásos életükkel, gyermekeik az erkölcsös életet és a becsületes munka útját fogják választani. Bizalommal fordulunk ma Máriához, a Magyarok Nagyasszonyához, hogy a magyar nemzet minden tagját tekintse gyermekének és oltalmát árassza ki mindannyiunkra!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek! Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot rólad!

Horváth István Sándor (Ph 88)