napi evangelium

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”
Jn 3,31-36

Elmélkedés

A Szentháromság életének titkába avat be minket Jézus azzal a tanítással, amit a mai evangéliumban olvasunk. Szavai arra ösztönöznek minket, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek által bekapcsolódjunk ebbe az életbe. A mi Urunk azt szeretné, hogy minél jobban megismerjük Istent, s ezáltal felébredjen bennünk az iránta való szeretet vágya.

A hitre jutáshoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az igaz Istenről helyes képet alkossunk. Egy helytelen istenkép hitetlenséget eredményezhet. Istent a Fiú, Jézus Krisztus személye és tanítása által ismerhetjük meg, akinek a tanúságtétele igaz, s aki egyszerűen, de meggyőzően tanít minket a mennyei dolgokról. Jézus tanítása által az ég vonzáskörébe kerülünk és lélekben egyre közelebb kerülhetünk a minket szerető Istenhez.

A mai evangélium ugyanakkor rávilágít küldetésünkre is. „Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti” – olvassuk. A kijelentés mindenekelőtt Jézusra vonatkozik, aki azért jött, hogy mindenkinek hirdesse az Isten országáról szóló örömhírt. Feltámadása után pedig parancsba adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Az Egyház minden korban teljesítette ezt a küldetését. Enélkül soha nem jutott volna el a krisztusi tanítás az emberekhez. Most pedig a mi kötelességünk az üdvösség örömhírének továbbadása.

Részt veszek-e az Egyház ezen küldetésének teljesítésében?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! Te légy az utunk, aki elvezetsz minket az Atyához! Te vezess minket a szegények és nélkülözők felé, hogy szereteted képviselői legyünk köztük! Te adj nekünk erőt hitünk megéléséhez, megőrzéséhez, megvallásához és átadásához! Adj nekünk lelkesedést, amikor rólad teszünk tanúságot a világban! Alázattal, engedelmességgel és hűséggel akarunk téged követni, aki az örök életre vezető út vagy számunkra és minden ember számára.

Horváth István Sándor (Ph 88)