napi evangelium

Abban az időben: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!” Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
Mt 14,13-21

Elmélkedés

Az első kenyérszaporítás Máté szerinti változatát olvassuk a mai evangéliumban. Az evangélista valamivel később beszámol egy második esetről is (vö. Mt 15,32-35), bár egyes szentírástudósok véleménye szerint egyetlen esemény kétféle változatáról lehet szó.

Jézus egyedül szeretne lenni, de az emberek nagy számban keresik őt. Egész nap gyógyítja a hozzá vitt betegeket, de tanításról nem tesz említést az evangélista. Estefelé tanítványai megemlítik, hogy küldje haza az embereket, de ő inkább arra kéri övéit, hogy ők adjanak enni a népnek. Az öt kenyér és a két hal még Jézusnak és tanítványainak is kevés, nemhogy a többezres népnek. Ekkor az Úr csodát tesz, megáldja, megszaporítja a kevés táplálékot úgy, hogy mindenkinek bőven jusson belőle. Az esemény bevezetésénél és annak elbeszélésekor Máté evangélista arra törekszik, hogy Jézus cselekedeteiben a messiási idők jeleit mutassa be. A betegek gyógyításával Jézus az Isten szeretetét mutatja fel, aki irgalmas az emberek iránt. Jézus a pusztában, egy kietlen helyen táplálja a népet, miként az ószövetség korában, a pusztai vándorlás idején Isten mannával táplálta a választott népet. A manna-csoda megismétlése szintén a messiási idők jele.

A nép viselkedése tudatosítsa bennem, hogy ha keresem Jézust, akkor nem fogja szeretetét megtagadni tőlem.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van üdvösségünk!

Horváth István Sándor (Ph 88)