napi evangelium

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13

Elmélkedés

Illés próféta személyéről az ószövetségben, a Királyok első könyvében olvashatunk. Olyan időben élt, amikor a zsidó nép elfordult Istentől és bálványokat imádott. Acháb király és a nép nem hallgatott Illés figyelmeztetésére. Szörnyű aszály jött az országra, a folyók és források kiszáradtak. A csapást Isten abban a reményben engedte meg, hogy a választott nép bűnbánatot tart. Évekkel később Illés már a szárazság végét hirdette Isten megbízásából, ekkor történik, hogy a hamis prófétákkal a Kármel-hegyen végez a nép. Életének fontos eseménye, hogy a Hóreb hegyén nem a szélvészben, a földrengésben vagy a tűzben, hanem az enyhe szellő susogásában megjelent neki Isten. A bibliai hagyomány szerint nem halt meg, hanem a Jordán folyó mellett, Elizeus próféta jelenlétében egy tüzes szekéren az Úr az égbe vitte. A zsidó nép számára Mózes után Illés a legnagyobb személyiség, nem véletlen, hogy a színeváltozás hegyén ők ketten jelennek meg és beszélgetnek Jézussal.

A korabeli felfogás szerint a Messiás, a Megváltó érkezését Illés próféta újbóli eljövetele előzi meg. Erre utal Jézus kijelentése a mai evangéliumban, miszerint Keresztelő János, mintegy új Illésként kapta Istentől a küldetést, hogy előkészítse a Megváltó jövetelét.

A mai adventi napon az igaz hit és erkölcs két védelmezője, Illés próféta és Keresztelő János által hív bennünket bűnbánatra Jézus.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett. Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk, hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az emberré lett Istennel!

Horváth István Sándor (Ph 88)