napi evangelium

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
Jn 11,19-27

Elmélkedés

2021-től a három testvért, Mártát, Máriát és Lázárt együtt ünnepeljük július 29-én. Mindhárman a Jeruzsálemhez közeli Betániában éltek. Lázár betegségét a nővérek megüzenték Jézusnak, de ő csak néhány nap múlva érkezik meg hozzájuk, ekkorra azonban már Lázár meghalt, négy napja a sírban volt. Jézus érkezését, Mártával való találkozását, kettejük beszélgetését írja le a mai evangélium, Szent Márta emléknapján.

Márta így fogadja Jézust: „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!” (Jn 11,21). Fájdalom, keserűség, reménytelenség, a megváltoztathatatlanba való beletörődés sugárzik szavaiból. Azt gondolja, hogy a halálon nem lehet változtatni. Talán egy kis vádaskodást is érzünk szavaiban: ha korábban érkezett volna Jézus, még megmenthette, meggyógyíthatta, életben tarthatta volna testvérét. De most már késő, már ő sem tud segíteni. Mennyire emberi Márta gondolkodása! És amikor az Úr a testvére feltámadásáról beszél neki, akkor is megmarad az emberi gondolkodás szintjén és a végső feltámadásra gondol.

Ezt az emberi gondolkodást messze felülmúlja Isten cselekedete. Jézus a sírhoz megy és feltámasztja, visszahívja az életre Lázárt. Olyat tesz, amire Márta nem számított és mások sem.

Erősítse a feltámadásban való hitünket és az örök életbe vetett reményünket ez a történet! Istennek hatalma van ahhoz, hogy új életet, örök életet ajándékozzon nekünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot keresünk, amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek folyamában maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk. Keressük helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk a teremtés művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és föld elmúlnak, mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök igazság marad, amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts minket az üdvösség útján!

Horváth István Sándor (Ph 88)