napi evangelium

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13

Elmélkedés

Az evangélium szerint a farizeusok jelet kértek Jézustól. Korábban Jézus már sok jelet művelt a nép és az ő szemük láttára. Csodás módon betegeket gyógyított meg, ördögűzéseket hajtott végre, megszaporította a kenyeret és a halat sok ezer ember számára, de egyik jelet sem akarták elfogadni.

Ez utóbbi csoda, a kenyerek megszaporítása, a jelenlévők eszébe juttatja azt a régmúlt időkben történt csodát, amikor az Egyiptomból való kivonulást követően Isten a pusztában manna-kenyérrel táplálta a választott népet. Az emberek jól ismerték azokat a prófétai jövendöléseket is, amelyek szerint az eljövendő Messiás megismétli majd a manna-csodát. Jézus tehát olyan jelet mutatott, amely igazolta, hogy ő a Messiás, a Megváltó. De ez sem volt elég a farizeusok számára, hanem most újabb jelet követelnek, további megerősítést szeretnének. Az Úr azonban nem teljesíti a kérést, s ennek egészen egyszerű az oka: nem tesz önmagáért, önmaga igazolására csodát. Minden csodájával ugyanis az emberek javát, gyógyulását szolgálta, hogy megtapasztalják az irgalmas Isten segítségét.

Az esetnek lesz még folytatása. A szenvedés órájában is jelet, csodát kérnek tőle: szálljon le a keresztről, szabadítsa meg önmagát, de ezt a kérést sem teljesíti. Jézus személyének titkát nem a csodák, hanem a kereszt tárja fel.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te megbízásod alapján az Egyház az emberhalászat csodálatos feladatát végzi évszázadok óta és ezt fogja tenni a világ végezetéig. Az apostolok mai utódai azzal a meggyőződéssel végzik feladatukat, hogy te hívtad meg őket erre és a te munkatársaidként végzik szolgálatukat. Segíts minket, hogy elfogadjuk ezt a szolgálatot, mert az irgalmas Atya meg akar minket menteni a kárhozattól és az örök boldogságot adja nekünk! Segíts minket, hogy keresztény életünk jel legyen mindazoknak, akik keresik az irgalmas és üdvözítő Istent! Adj erőt nekünk, akiket szintén meghívsz követésedre, hogy mi is készséggel fogadjuk hívásodat, és bátran vállaljuk az emberhalászatot, amivel megbízol minket!

Horváth István Sándor (Ph 88)