napi evangelium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus felhívást intéz hozzánk, hogy miként törekedjünk az Isten előtti igaz életre. A farizeusok életmódja meglehetősen szigorú volt az ima, a heti böjt és a tized megfizetése tekintetében. De két dolog hiányzott belőlük. Egyrészt inkább külsőség, látszat volt vallásosságuk, azaz inkább konkrét cselekedetek megtételére összpontosítottak, mintsem a szívük helyes szándékára. Ezt nevezte Jézus jogosan képmutatásnak. Másrészt hiányzott belőlük az irgalmasság. A farizeusok annak érdekében, hogy távol tartsák magukat a bűntől, arra törekedtek, hogy ne érintkezzenek a bűnösökkel. Ilyen módon azt a látszatot keltették mintha ők maguk nem lennének bűnösök. Ezért nehezményezték, amikor Jézus betért Máté házába, és együtt étkezett vele, valamint a többi vámszedővel. Ezért szólt nekik az elveszett bárány után induló pásztorról szóló példabeszéd. És ezért szólt hozzájuk a tékozló fiúról szóló tanítás is, amelynek végén feltűnik az irigykedő testvér, akiből hiányzik az irgalmasság és nem tud örülni sem testvére megtérésének, sem atyjuk irgalmasságának.

Ezt az irgalmasság nélküli életmódot kell felülmúlnia Jézus minden tanítványának. Fel kell ismernünk, hogy szükségünk van Isten irgalmára és arra kell törekednünk, hogy ezt az irgalmat gyakoroljuk embertársaink felé. A nagyböjti időszaknak az a célja, hogy segítsen nekünk olyan irgalmassá, megbocsátóvá válni, mint Isten.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)