napi evangelium

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés

Az evangéliumi történet több furcsaságot is tartalmaz. Hol van a menyasszony? A vőlegény mellett ott kellene lennie a menyasszonynak is, de ő nem szerepel a történetben. Miért késik a vőlegény? A saját lakodalmi ünnepségéről nem szokott elkésni a vőlegény. Szokatlan, hogy az üzletek éjszaka is nyitva vannak, a balgák el tudnak menni olajat vásárolni. Furcsa továbbá, hogy mind a tízen elalszanak. Hasznos lett volna, ha legalább egy valaki ébren marad, s ha itt az idő, ő majd felébreszti a többieket. Ezek a furcsaságok abba az irányba mutatnak, hogy inkább egy jelképes történetről van szó, mintsem egy lakodalmi ünnepség leírásáról.

Jézus hasonlata valójában az ő visszatéréséről szól, amely az idők végén fog bekövetkezni. Az Úr a vőlegény. Mivel jövetelének pontos idejét senki nem tudhatja előre, ezért szüntelenül várni kell őt. A szüzek az embereket jelképezik. Van, aki bölcs és előrelátó, mások viszont kissé könnyelműek és felelőtlenek.

A balgák számára is elég lett volna az olaj, ha időben érkezik a vőlegény. Ők a váratlan helyzetben pótolni akarják mulasztásukat, de balszerencséjükre éppen távollétükben érkezik meg a vőlegény, s csak azok jutnak be az ünnepség helyszínére, akik készen állnak.

Ha nem akarunk a balgák sorsára jutni, akkor legyünk mindig felkészültek az Úrral való találkozásra!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus, készséges szívvel hallgatjuk szavadat, amellyel követésedre hívsz minket. Nem akarunk süketként viselkedni, mint akik nem hallják, nem értik szavadat. Keressük saját boldogságunkat és mások életét is boldogabbá szeretnénk tenni. Add, hogy szavadban felismerjük az örök életre vezető igazságot! Erősíts minket, hogy mindig veled éljünk, veled járjuk életünk zarándokútját, s végül megérkezzünk az Atya örök országába.

Horváth István Sándor (Ph 88)