napi evangelium

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester – hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
Jn 1,35-42

Elmélkedés

A tegnapi evangélium kapcsán megemlítettük, hogy a Jézussal való találkozás és személyében a Megváltó felismerése milyen változást, fordulatot hozott Keresztelő János életébe. Ettől kezdve Jézusra irányítja a figyelmet és azt sem bánja, hogy saját tanítványai ettől kezdve Jézus követőivé válnak. Ha velünk történne hasonló, talán bosszankodnánk miatta vagy hűtlenségnek tartanánk, de Jánosban meg sem fordul hasonló gondolat. Ő megérti, hogy Jézus jövetelével az ő küldetése befejeződött, s valóban, hamarosan bebörtönzik és kivégzik.

János nyugodt, mert tudja, hogy saját küldetését teljesítette, és örül, mert tanúságtételének van eredménye. A mai részlet tehát egy újabb találkozást ír le, a két tanítvány Jézussal való találkozását, amely a tanítványi élet kezdete. Mennyire egyszerű és magától értetődő a követés vágyának kifejezése, a meghívás és annak elfogadása! Elhangzik egy egyszerű kérdés, amely több mint kíváncsiság, hiszen valójában annak kifejezése, hogy valaki mestert keres, tanítvány szeretne lenni. Jézus rögtön megérti ezt, ezért elhangzik részéről a meghívás, azaz örömmel fogadja a két tanítvány közeledését, kész megosztani velük az életét. Nem kezdi el őket tanítani, hanem egyszerűen meghívja őket, hogy kövessék.

Nem különleges dolgokat kell Jézustól várni, hanem egyszerűen el kell indulni nyomában.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus! Hiszem, hogy te az Isten Fia vagy. Hiszem, hogy te vagy az Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. Hiszem, hogy te vagy minden ember Megváltója. Tégy engem hűséges tanítványoddá, hogy hozzád hasonlóan éljek! Tégy engem követőddé, hogy vezetéseddel az Atyához jussak! Tégy engem világossággá, hogy a benned való hit terjesztője legyek! Tégy engem buzgóvá, hogy az igazságot keresőket hozzád vezessem!

Horváth István Sándor (Ph 88)