2023. május 25-én sikeresen lezajlott a Bencés Diákszövetség Tisztújító Küldöttgyűlése, ahol a következő 4 évre megválasztották a Diákszövetség elnökét, alelnökét, a főtitkárt és az Elnökség tagjait. Az eseményen számos fontos döntés született, amelyek meghatározzák a Diákszövetség következő időszakát.

Az elnöki tisztségre újraválasztották Nógrádi Lászlót (Ph 66), aki az elmúlt 4 éves időszakban is vezette a Diákszövetséget.

A Küldöttgyűlés dr. Sója Szabolcsot (Ph 58) választotta meg alelnöknek.

A főtitkári tisztségben nem történt változás, a Küldöttgyűlés újraválasztotta Hornyák Leventét (Ph 08), aki így folytathatja a 2019-ben megkezdett főtitkári munkáját.

A Bencés Renddel való kapcsolattartásért felelős Elnökségi tag a Küldöttgyűlés döntése értelmében a következő 4 évben is Hardi Titusz OSB.

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése elnökségi tagnak Halmi Gábort, Harangozó Bertalant (Gy 73), dr. Kovács Pétert (Ph 05), dr. Szalay Kornél Gézát (Gy 96) és dr. Varga Gábort (Ph 86) választotta a következő 4 évre.

A Diákszövetség új Elnökségének mandátuma 2027. május 25-ig tart.

Emellett döntés született a Felügyelőbizottság új tagjáról is. A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Mácsik Ádámot (Ph 13) választotta felügyelőbizottsági tagnak.

A Tisztújító Küldöttgyűlés sikeresen zárult, és az újonnan megválasztott vezetők és elnökségi tagok lelkesen és elkötelezetten vágnak bele a Diákszövetség jövőjének alakításába és fejlesztésébe. Az új vezetők minden tagot ösztönöznek, hogy aktív résztvevőként vegyenek részt a BDSZ munkájában, és közösen dolgozzanak az előttünk álló kihívások megoldásán és a célkitűzések elérésén.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Diákszövetség előző elnökségi tagjainak az elvégzett munkájukért. Gratulálunk a megválasztott új vezetőségnek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!