Az ötletadó Szende Ákos piarista öregdiák volt a keresztény diákszervezeteket egyesítő Pax Hungarica 1990.03.05-i ülésén. Az első requiemet 1990. november 10-én tartották a Villányi úton az „üldözést elszenvedett szerzetes tanárokért”. Főcelebráns Dr. Kerekes Károly ciszterci apát volt, aki mellett csaknem minden tanítórendből koncelebrált egy szerzetes atya. A könyörgéseket a különböző diákszövetségek képviselői állították össze és olvasták fel.

Az 1991. évi requiemet a Patrona Hungariae Gimnázium kápolnájában tartották „az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért”. 1992-ben a Margit körúti Ferences Plébániatemplom adott otthont a megemlékezésnek. Főcelebráns Korzenszky Richárd bencés szerzetes, házigazda Hegedűs Kolos ferences szerzetes volt, két rendkívüli szerzetes tanár.

Richárd atya akkoriban miniszteri biztosként a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztériumban képviselte az egyházi iskolák újraindításának ügyét. Az emlékmisét követő agapén Richárd atya arról beszélt, hogy miniszteri biztosként mikor, hol, mit nyilatkozott, és ezeket hogyan ferdítette el a posztkommunista média. Alig szabadultunk fel 40 évnyi elnyomásból. Tudtuk, hogy üldözőink bőven közöttünk vannak. De az igazság kimondhatósága óriási felszabadító erővel bírt. A felfokozott, örömteli hangulatban Kolos atya felajánlotta a Margit körúti Ferences Plébániatemplomot a requiem állandó színhelyének hagyományteremtő céllal. A 90-es években a templom minden évben megtelt emlékezőkkel a novemberi requiemen. Olyannyira, hogy 2000-ben, a Nagy Jubileum évében emléktáblát avattunk Szűcs Ervin, a Magyar Piarista Diákszövetség akkori elnökének kezdeményezésére a templom bejáratánál:

Az idő múlásával eltűntek az ismerős arcok, megfogyatkozott a koncelebráló atyák száma. Már értük is szólt a requiem. A padsorok foghíjasok lettek. Az egyházi iskolák száma a korábbi nyolc katolikus és egy református gimnáziumhoz képest megsokszorozódott, az emlékezők száma egyre csökkent. Hiszen mindenre meg kell érni. Requiemre nem fiatalon, hanem akkor kezd el járni az ember, amikor már megérintette az elmúlás szele. Az 1990 után induló keresztény iskolák az építkezéssel voltak elfoglalva. Sokan szerencsére nem tudták/ tudják, mit jelentett a kommunista elnyomás alatt egyházi iskolában tanítani, illetve oda járni. Mennyi zaklatást kellett szerzetes tanárainknak elviselni, hogy mi keresztény oktatásban részesülhessünk, és legyen a fiatalságunknak néhány hazugságmentes éve.

Mifelettünk lassan eljár az idő. Ezért szeretettel megszólítjuk az elmúlt 30 évben alakult keresztény iskolák tanárait és öregdiákjait, hogy csatlakozzanak az „egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért” felajánlott requiemhez, amely minden novemberben bemutatásra kerül a Margit körúton. Állandó időpontja Krisztus Király vasárnapja előtti 8. nap (szombat) délután.Egyúttal továbbra is várjuk az idősebb öregdiáktársakat régi nagy szeretettel.

Az idei requiem időpontja: 2020. november 14. (szombat) délután 4 óra.

Helyszín: Margit körúti Ferences Plébániatemplom

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a szentmisén mindenki részt tud venni online közvetítés formájában is. Az online közvetítés eléréséhet kattints ide.

Főcelebráns: P. Lukovits Milán, ferences szerzetes

A Szentendrei Ferences Öregdiák Egyesület nevében: Vörös Balázs, elnök és Sas Ágnes, ferences öregdiák

Az elmúlt 30 év főcelebránsai

Helyszín: Margit körúti Ferences Plébániatemplom 1992-től

Állandó időpont: Krisztus király vasárnapja előtti 8. napon, szombat délután

Főcelebránsok:

1990. november 10. – Kerekes Károly, ciszterci apát – Villányi úti Ciszterci Plébániatemplom

1991. november 9. – Fényi Ottó, premontrei – Patrona Hungariae Gimnázium Kápolnája

1992. november 14. – Korzenszky Richárd, bencés – Hegedűs Kolos plébános felajánlotta a Margit körúti Ferences Plébániatemplomot hagyományteremtő helynek

1993. november 13. – Galicz Béla Töhötöm, ferences

1994. november 12. – Brückner Ákos Előd, ciszterci

1995. november 11. – Lukovits Milán, ferences

1996. november 10. – Fórián Szabó Zoltán, piarista

1997. november 15. – Nemeshegyi Péter, jezsuita

1998. november 14. – Olofsson Placid, bencés

1999. november 13. – Horváth Lóránt Ödön, premontrei

2000. november 18. – Brückner Ákos Előd, ciszterci

2001. november 17. – Kállay Emil, piarista

2002. november 16. – Hegedűs Kolos, ferences

2003. november 15. – Olofsson Placid, bencés

2004. november 13. – Kovács Lajos Bánk, mariánus ferences 

2005. november 12. – Lukács János, jezsuita

2006. november 18. – Eördögh B. László, premontrei

2007. november 17. – Kerekes Károly, ciszterci

2008. november 15. – Borián Tibor, piarista

2009. november 14. – Fekete András, ferences

2010. november 13. – Brückner Ákos Előd, ciszterci

2011. november 12. – Hegedűs Kolos, ferences

2012. november 17. – Kránitz Mihály, ferences öregdiák

2013. november 16. – Horváth Árpád, jezsuita

2014. november 15. – Hegedűs Kolos, ferences

2015. november 14. – Korzenszky Richárd, bencés – 25 éves jubileum!

2016. november 12. – Hegedűs Kolos, ferences

2017. november 18. – Ullmann Péter Ágoston, premontrei

2018. november 17. – Orbán Márk, ferences

2019. november 16. – Máthé Romuáld, bencés